Aprovació Pressupostos i Programa Anual d’Actuacions 2021

Aprovació Pressupostos i Programa Anual d’Actuacions 2021

El passat dia 25 de febrer 2021 es va celebrar, al Brull, la junta de govern de l’associació Estella Montseny.

La primera junta de l’any d’especial importància, principalment perquè es presenta el tancament de l’any anterior, s’aproven els pressupostos de l’associació i s’acorda el Programa Anual d’Actuacions per l’any 2021 (programa que l’associació executa gràcies al conveni específic de col·laboració entre els ajuntaments, l’associació i la Diputació de Barcelona).

Un cop presentats els resultats, els pressupostos i el programa anual 2021 la junta aprova, per unanimitat, tots els punts tractats, essent el primer pas de l’any en curs per tal que l’associació Estella Montseny pugui avançar en la incansable tasca d’executar les actuacions necessàries per mantenir uns boscos resistents i resilients versos els incendis forestals dins l’àmbit de Montseny Ponent.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.