Estella Montseny obté 2 certificats de qualitat DBOSQ.

Estella Montseny obté 2 certificats de qualitat DBOSQ.

L’associació Estella Montseny ha obtingut el certificat de qualitat de DBOSQ, marca de garantia promoguda pel CTFC (Centre Tecnològic forestal de Catalunya) en base a la norma UNE-EN ISO 17225-4 per a l’estella d’ús domèstic i el seu spin off, FBS (Forest Bioengineering Solutions).

D’acord amb les pautes del CTFC, produir estella certificada DBOSQ significa “donar confiança als clients de que estan consumint un producte de qualitat, estable en el temps, i que compleix els requisits de traçabilitat de tota la cadena de valor.

Al mateix temps, permet donar compliment amb allò disposat al Reial Decret 818/2016, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, que dictamina -entre altres- que els fabricants o proveïdors de biocombustibles sòlids hauran de realitzar la declaració de qualitat i etiquetat del producte, segons allò recollit a les normes UNE-EN ISO 17225.

Comprar estella certificada DBOSQ significa utilitzar un biocombustible de qualitat i proximitat

Els certificats de qualitat DBOSQ obtinguts són els següents:

  • Certificat P31S per l’estalla garbellada
  • Certificat P31 – F15 per l’estella no garbellada

 

Amb aquests certificats, Estella Montseny continua el seu camí per l’aposta d’una estella d’alta qualitat i màxima proximitat, vinculant el consum d’estella amb combustible dels boscos que envolten les calderes.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.