Xerrada “Qui ha de netejar els boscos?”

 

 

En un temps en que la nostra societat intenta sobreposar-se als estralls dels incendis forestals que cada estiu prenen protagonisme -uns focs que molts vinculen a l’estat d’abandonament de bona part dels terrenys forestals del nostre país-. La xerrada ‘Qui ha de netejar els boscos?’ donarà resposta al deure de conservació dels boscos que s’imposa als propietaris privats. Es farà el divendres 25 de març a les 19h al primer pis del Casal.

D’una manera detallada s’analitzaran els elements principals que configuren aquest deure i diferents aspectes que hi estan relacionats com és el tractament que rep quan els terrenys es troben dins d’espais naturals o com hi incideix la legislació per prevenir els incendis forestals. Un deure de conservació que al capdavall només podrà assolir-se a partir d’una gestió forestal sostenible que permet afrontar tots els riscos que són consubstancials dels terrenys forestals.

Els boscos generen tot un seguit d’externalitats ambientals dels que se’n beneficia el conjunt de la ciutadania -com és la regulació hídrica, la millora de la qualitat de l’aigua, l’efecte embornal de carboni atmosfèric, el control de l’erosió i dels processos de desertificació, i la preservació de la biodiversitat, així com la seva contribució al paisatge-, i malgrat això els propietaris privats reben poques ajudes de l’Administració pública.

Tot plegat portarà a Jordi Salbanyà, doctor en Dret i advocat, a formular unes propostes de mesures legislatives i de polítiques públiques que al seu parer, permetrien millorar la conservació dels nostres boscos.

Jordi Salbanyà ha impartit classes, conferències i seminaris sobre dret urbanístic, ambiental i dret forestal, sobre quines matèries també he publicat articles en revistes especialitzades i en el llibre col·lectiu Derecho Urbanístico de Cataluña (Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, 2008). Actualment és assessor i membre de l’executiva del Consorci Forestal de Catalunya i a proposta d’aquest, membre del Consell de Protecció de la Natura. Darrerament ha sortit publicada la seva tesi doctoral El deure de conservació dels boscos per part dels propietaris privats forestals (Barcelona: Editorial Atelier, 2021).

La xerrada està organitzada per l’EMD conjuntament amb Estella Montseny, l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent en la qual l’EMD en forma part.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.