Nou PFI d’Auxiliar d’activitats forestals

El curs vinent 2022-2023 la Mancomunitat La Plana, conjuntament amb l’Institut de Tona i l’associació Estella Montseny, i en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, posen en marxa el Programa de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) d’Auxiliar d’activitats forestals.

Aquest es portarà a terme en la seva totalitat a les dependències de la Mancomunitat La Plana i de l’associació Estella Montseny, però dependrà a nivell administratiu de l’Institut de Tona.

Els PFI són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals. S’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO per proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de continuar els estudis de formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Són estudis voluntaris i la seva durada total és de 1000 hores distribuïdes en un curs acadèmic. S’estructuren en mòduls de formació general i mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball. L’alumnat rep un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Calendari de preinscripció curs 2022-2023:

  • Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig
  • Entrevistes d’orientació i valoració: del 2 al 20 de maig

Cal fer entrega de la sol·licitud de preinscripció i la documentació: Mancomunitat La Plana, Sector El Quadro, s/n. 08522 Malla.

Per més informació podeu trucar al 938124167 / 938125723 o bé podeu enviar un correu a a8054277@xtec.cat

També trobareu més informació a:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.