Neix Ramats Montseny per millorar el sector agroramader i silvopastoral del massís i lluitar contra el canvi climàtic

El Brull, Montseny i Tagamanent són els tres municipis que han promogut la creació d’aquesta associació público-privada que treballarà per millorar la producció ramadera, la biodiversitat i la prevenció d’incendis per un massís del Montseny més resilient.

 

Fomentar i conservar el sector agroramader i silvopastoral del massís del Montseny, especialment a les comarques d’Osona i del Vallès Oriental, és l’objectiu principal de l’associació Ramats Montseny que s’ha presentat aquest vespre al Brull, un dels municipis que l’ha promogut i que en forma part juntament amb Montseny i Tagamanent.

La pastora Laia Aguilà Zueras, de Tagamanent, ha estat escollida presidenta de l’ens. “L’associació vol crear confiança per sumar i donar visibilitat a la importància que tenen els ramats i les pastures com a agents sòcio-econòmics cabdals per aportar valor i riquesa al territori”, ha ressaltat.

Ramats Montseny vol combinar la ramaderia extensiva i silvopastoral per obtenir beneficis en la millora de la producció dels ramats, en la biodiversitat, i en la prevenció d’incendis, tal com han expressat diversos representants de la ramaderia del Montseny i l’alcalde del Brull Pere Medina Serrahima, l’alcaldessa de Montseny Núria Masnou Pujol, i l’alcalde de Tagamanent Ignasi Martínez Murciano.

En una visió més tècnica, s’ha remarcat la importància de la gestió silvopastoral per afavorir la diversitat d’espècies al Montseny i l’estructura de la vegetació, la millora que suposa per retenir l’aigua i fixar carboni al sòl –de vital importància en moments de sequera com els que s’estan vivint-, el control de la biomassa combustible i l’impuls pel desenvolupament social i econòmic de les zones rurals per convertir el massís del Montseny en un territori més resilient.

Al mateix temps, es propulsa el desenvolupament social i econòmic en zones rurals, proporcionant llocs de treball i mantenint el paisatge amb alts valors culturals i recreatius. En aquest sentit, Ramats Montseny facilitarà informació i participarà en la convocatòria d’ajuts públics i d’altres accions que creïn riquesa ramadera, silvopastoral i forestal i mantingui l’assentament permanent de la població rural al territori.

 

Cooperació público-privada per lluitar contra el canvi climàtic

Tot i que hi ha un interès creixent per la gestió silvopastoral, aquesta pràctica està en declivi i Ramats Montseny en reivindica l’aplicació afavorint la cooperació entre entitats públiques i privades. Un model de gestió que és cabdal per evitar l’increment de la massa forestal i la homogeneïtzació del paisatge i combatre la reducció de l’hàbitat de diferents espècies, disminuir la vulnerabilitat social i ecològica davant dels incendis al massís del Montseny, i afavorir la resiliència vers les adversitats derivades del canvi climàtic.

L’ens constituït aquest vespre pot sumar-hi fins a 18 municipis del massís del Montseny, a mesura que es consolidi el projecte, per promoure activament la lluita contra el canvi climàtic amb la promoció d’actuacions que tendeixin a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i fomentar la producció de productes de proximitat.

La col·laboració entre agents del territori ajudarà a Ramats Montseny a representar a membres associats davant de les administracions locals, supramunicipals, estatals i europees; així com rebre assessorament legal.

 

Un massís del Montseny més resilient

Ramats Montseny té diversos objectius en els seus estatuts fundacionals com els d’elaborar i desenvolupar plans de recuperació i valorització de pastures i zones de conreu abandonades o en desús, així com la recuperació de vies pecuàries i de transhumància al massís del Montseny.

Durant la presentació també s’ha subratllat la importància de donar suport en tota la cadena de producció i venda de productes provinents de l’activitat ramadera, tant a nivell productiu com administratiu; com també, potenciar la mobilització de productes ramaders conjuntament per assolir un major preu de venda i rendibilitzar-ne els aprofitaments, així com informar i aconsellar les empeses més capacitades.

Representants de l’ens han destacat el compromís de dinamitzar i gestionar equipaments municipals destinats al maneig de productes d’origen ramader i potenciar-ne l’ús més enllà dels límits territorials de Ramats Montseny. En aquesta línia, tant l’alcaldessa del Montseny com l’alcalde del Brull han destacat la necessitat d’unir esforços i infraestructures existents per posar-les a disposició del sector com l’escorxador municipal del Montseny, l’obrador de Tagamanent, l’associació Estella Montseny que treballa per valoritzar la gestió forestal, i properament una planta de transformació de la llana a Tagamanent.

Per la seva banda, l’alcalde de Tagament ha subratllat que el Pla de la Calma és el nexe d’unió del projecte. “Tenim un projecte comú que volem protegir i un sector en concret per ajudar”, ha reblat.

L’associació nascuda avui preveu realitzar estudis, seminaris i cursos relacionats amb la problemàtica de l’activitat ramadera i silvopastoral; treballar per donar a conèixer l’entorn rural de l’àmbit de treball de Ramats Montseny i els seus valors; i divulgar els objectius en qui ostenta les propietats de terrenys rurals per animar-los a formar part de Ramats Montseny per disposar del màxin de nombre assosciats i poder fer una gestió integral conjunta a través d’un sistema de pastures.

 

Qui pot formar part de Ramats Montseny?

Poden formar-ne part totes les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que siguin titulars o representants de terrenys forestal i/o agrícoles en l’àmbit territorial que representa l’Associació. També poden formar-ne part titulars d’explotacions agroramaderes o amb activitat silvopastoral, directament vinculada al territori representat.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.