Uncategorized

Estella Montseny participa dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), Smart Rural de Barcelona, on el Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) a de realitzar l’operació 2.2, Disseny i implementació del Pla de Biomassa de km 0: gestió forestal per la...