Estella Montseny participa dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Estella Montseny participa dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Estella Montseny participa dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), Smart Rural de Barcelona, on el Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) a de realitzar l’operació 2.2, Disseny i implementació del Pla de Biomassa de km 0: gestió forestal per la generació d’energia amb els recursos locals. Aquest estudi s’estendrà a tota la demarcació de Barcelona menys l’àmbit metropolità.

 

El projecte pretén impulsar l’ús i la producció de biomassa com a font d’energia renovable produïda amb recursos energètics locals, contribuir a l’especialització intel·ligent del territori, ja que implica la millora de la seva eficiència energètica i reducció de les emissions de CO2 i, alhora, consumir recursos locals, generar activitat econòmica i llocs de treball, contribuir al manteniment de les masses forestals i a la reducció del risc d’incendis.

 

Com objectius d’aquesta operació es torben:

      1. Fomentar l’ús i la producció de biomassa com a font d’energia renovable i produïda amb recursos locals.
      2. Millorar l’eficiència de les instal·lacions de biomassa i la professionalització del sector forestal per tal de contribuir a la seva implantació territorial.
      3. Contribuir a través del Pla de Biomassa km 0 a l’assoliment dels reptes en energies renovables en l’horitzó 2030 a la demarcació de Barcelona.

 

Inicialment es realitzarà una anàlisi de la cadena de valor de la biomassa per tal de definir una estratègia i pla d’acció per dinamitzar el sector, juntament amb els agents público-privats implicats. Per tal de millorar l’eficiència del procés i així també la seva dinamització, es realitzaran proves d’assaig d’emissions contaminants i consum amb diferents proves d’estellat i assecat en 8 instal·lacions pilot.

 

Principalment l’estudi es basa en una comparació entre els anàlisis de l’estella de 5 patis diferents, amb característiques de l’estella evidentment diferents. Posteriorment s’observaran les variacions de les emissions de cada mostra d’estella en 3 calderes de diferent potència o tecnologia per poder, en cadascuna de les calderes, treure conclusions en base als resultats segons la normativa vigent en emissions.

 

Paral·lelament a això es descriurà la cadena de valor de cadascuna de les tipologies d’estella i una vegada es tinguin els resultats es mirarà on es possible millorar la qualitat de l’estella respecte emissions.

No Comments

Post A Comment

5 + thirteen =